ჯინსი

პროდუქტი No 2108S-91079-00000-099-1
189.00 GEL
ზომა
აირჩიეთ ზომა
ფერი
არჩევა ფერი
შავი
Sertified fabrics
Sertified factory
Eco friendly
Made in Europe
ძირითადი ქსოვილი:67% ბამბა;31% პოლიესტერი;2% ელასტინი
სარჩული:100% ბამბა

!b+Ax


5.1. მიტანას უზრუნველყოფს საკურიერო კომპანია შპს 'საქართველოს ფოსტა'  მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.

5.2. მიტანა ხორციელდება მხოლოდ შეკვეთის დადასტურების შემდეგ. შეკვეთილი საქონლის შეკვეთისას, მომხმარებელს მიუვა შეტყობინება ელ-ფოსტაზე. საქონელი გადაეცემა კურიერს მითითებულ ადგილზე ტრანსპორტირებისათვის. კურიერის საგადასახადო დოკუმენტი არის დასტური იმისა, რომ შეკვეთილი საქონელი მყიდველმაჩაიბარა.

5.3.ადგილზე მიტანა ხდება შეკვეთის დადასტურებიდან 2-დან 6 სამუშაო დღემდე. ყველა შეკვეთა უნდა ადგილზე უნდა იყოს მიტანილი „შემოწმების“ შესაძლებლობით.

5.4.ადგილზე მიტანის საფასური კლიენტის მიერ უნდა იქნას გადახდილი მოცემული წესების დაცვით.

მიტანისას პროდუქტის საფასურია

თბილისში - 6₾

თბილისის გარეთ - 10₾

თუ კლიენტის შენაძენი აღემატება 150 ლარს, მაშინ მიტანა უფასოა.

5.5.კურიერის მიერ შეკვეთის ადგილზე მიტანის შესახებ კლიენტისათვის შეტყობინების ჩაბარებიდან 10 დღის განმავლობაში შეკვეთა ინახება საკურიერო ოფისში. ამ ვადაში კლიენტის მიერ შეკვეთილი საქონლის მისაღებად გამოუხადებლობის შემთხვევაში, კონტრაქტი ითვლებაკლიენტის მიზეზითშეწყვეტილ კონტრაქტად.

5.6. კურიერის მიერ შეკვეთის ადგილზე მიტანისთანავე, კლიენტი ვალდებულია შეამოწმოს მიტანილი საქონლის შეფუთვის მდგომარეობა. საქონლის შეფუთვის შესამჩნევი გარეგანი დაზიანების არსებობის შემთხვევაში იგი ვალდებულია მიტანიდან 24 საათის განმავლობაში წერილობით (ელ. ფოსტით) აცნობოს მიმწოდებელს, ხოლო გარეგნულად შეუმჩნეველი დაზიანების აღმოჩენისას კი - 4 დღის მანძილზე მიმწოდებელს განუცხადოს წერილობითი პრეტენზია.ონლაინ მაღაზიის საშუალებით ნაყიდი საქონელი შესაძლებელია დაბრუნდეს ან გადაიცვალოს „დიკას“ ბრენდირებულ მაღაზიაში ან გაიგზავნოს გამყიდველის საწყობში საქონლის მიწოდების დღიდან 14 სამუშაო დღის განმავლობაში.დასაბრუნებელ საქონელს უნდა ახლდეს ქვითარი ან ინვოისი. დაბრუნებული საქონელი უნდა იყოს იმ მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც გაიყიდა, ორიგინალი შეფუთვით და იარლიყით, ყოველგვარი ჭუჭყის ან კოსმეტიკური პროდუქტების კვალის გარეშე.იმ შემთხვევაში თუ კლიენტს სურს შეცვალოს პროდუქტის ზომა, უნდა შეავსოს „გადაცვლის ფორმა სხვა ზომის პროდუქტისთვის“. თუ მოთხოვნილი ზომის პროდუქტი არსებობს, განხორციელდება გადაცვლა. თუ გადაცვლის ფორმაში არ იქნება მონიშნული ახალ ზომაში გადაცვლის ველი, ჩაითვლება, რომ მომხმარებელს არასასურველი პროდუქტის დაბრუნება სურს.თუ კლიენტს შეძენილი პროდუქტის სხვა პროდუქტში გადაცვლა სურს, უნდა შეავსოს „სხვა მოდელში გადაცვლის ფორმა“. გადაცვლა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ახალი პროდუქტი შესაბამისი ზომით. თუ გადასაცვლელი პროდუქტი გადაცვლილ(ახალ) პროდუქტზე იაფი ღირს, მყიდველმა დარჩენილი თანხა ან ფორმის შევსებისას ან პროდუქტის ადგილზე მიტანისას უნდა გადაიხადოს. სხვაობის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი მყიდველს მიეწოდება ელექტრონულად, ელ-ფოსტის მეშვეობით.

საქონლის გადაცვლას ან დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები და სატრანსპორტო ხარჯები უნდა დაფაროს კლიენტმა. საქონელი უნდა დაბრუნდეს ჩეკთან ერთად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამყიდველი არ აგებს საქონელზე პასუხს. პროდუქტები უნდა დაბრუნდეს მითითებულ მისამართზე:

-მისამართი- ქ. თბილისი, რუსთაველის 40-40 ა

3.9 3.8 პუნქტში მითითებულ მისამართზე დაბრუნებულ საქონელში გადახდილი თანხის დაბრუნება უნდა მოხდეს ბანკის მეშვეობით საწყობში პროდუქტის მიღებიდან 14 სამუშაო დღის განმავლობაში. მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის დეტალები წარმოდგენილი უნდა იყოს დასაბრუნებელ ფორმაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამყიდველი არ აგებს პასუხს ბანკის არასწორად მითითებულ რეკვიზიტებზე. კლიენტს აუნაზღაურდება საქონლის შესაძენად გადახდილი თანხა.

დაბრუნება & გადაცვლა

გაზიარება
pictograms